Notenboom (1)

 

Van de notenboom voor de boerderij is heel lang geleden een

tak afgezaagd. De boom is naar schatting bijna 100 jaar oud.

 

De wond die na het afzagen overbleef is nooit verzorgd.

Geleidelijk aan is het hout vergaan en een gat onstaan dat steeds

dieper inrotte. Bij regen bleef daar zomaar een paar liter water in staan.

 

 

 

 

 

De groene cirkel geeft het oorspronkelijke gat aan.

De reparatie heeft meer dan 10 jaar geleden plaats gevonden.

Het bestond uit:

- Verwijderbare houtresten verwijderen

- Rottingsmateriaal verwijderen (donkere pap van hout, water, bladeren,

   wormen en insecten).

- Ontstane gat (in dit geval zo'n 50 cm diep) droogmaken.

- Gat volstorten met beton/cement

  (zand/cement 3:1, bij grote gaten grind bijvoegen, is hier gebeurd)

- Mooi glad afwerken waarbij de wondrand die de boom gevormd heeft

  zorgvuldig gespaard wordt en vrij blijft liggen.

 

Effect:

- Rottingsproces gestopt

- Versterking op de aangetaste plaats.

- Het belangrijkste: de boomschors krijgt weer "tegendruk" en kan nu

  goed om/tegen het cement groeien! De boom sluit de wond alsnog!

  (zie de toename schorsrand t.o.v. het oorspronkelijke gat!)

- Op den duur zal de wond helemaal sluiten en zal er geen cement meer zichtbaar zijn.

  (Moet je wel onthouden want o wee als je hier de motorzaag in zet!)

 

 

 

Het niveau tot waar het cement ongeveer zit.